Secretaris BEM

Fanfareorkest Wilhelmina Eindhoven

De Fanfare als vereniging

De vereniging bestaat uit mensen die zeer verschillend zijn, zowel qua leeftijd als qua sociale achtergrond, maar één ding hebben ze gemeen: ze hebben plezier in het met elkaar muziek maken.
En met muziek maken is het als met alles, het wordt leuker naarmate het beter gaat.
Bij de voorbereidingen voor concerten worden de puntjes op de i gezet, stijgt de spanning, waarna de ontspanning volgt als iets goed gelukt is.
Een zeer duidelijk voorbeeld hiervan is het concours geweest waar we heel 2004 aan gewerkt hebben. Op de dag zelf (13-11-2004) zaten we flink in spanning. Daarna kregen we te horen  dat we gepromoveerd waren naar de 2e divisie. We zijn tenslotte  gezellig met elkaar uit eten geweest.
Op dezelfde dag, maar dan 6 jaar later (13-11-2010) zijn we opnieuw gepromoveerd, nu naar de 1e divisie!
Ook daarna zijn we weer gezellig met elkaar uit eten geweest.
Buiten het maken van muziek vormt Muziekvereniging “Wilhelmina” te Eindhoven een hechte vriendenclub.

Veelzijdig

Het repertoire is veelzijdig.
Aan de ene kant moet dit om het publiek te laten genieten, aan de andere kant willen we zelf ook plezier hebben op onze concerten.
Als het beide wil lukken kunnen we met een glimlach terugkijken op de concerten.

Oprichting
Opgericht 24 januari 1924.
Geregistreerd bij de Kamer van Koophandel Eindhoven onder nummer 17 07 60 55. Aangesloten bij de KNFM en de BEM
http://www.knfm.nl/

Korte historie

Na de eerste wereldoorlog verhuisden mensen uit allerlei delen van Nederland naar Eindhoven om daar bij Philips te gaan werken.
Een groep van hen richtte op 24 januari 1924 de “Christelijke Muziekvereniging Wilhelmina” op. De van oorsprong overwegend protestantse signatuur van de leden is in de loop der jaren erg veranderd en zo werd medio jaren negentig besloten om de naam van de vereniging te wijzigen in “Muziekvereniging Wilhelmina Eindhoven”, de naam die zij nog steeds draagt.
De verschillende onderdelen van de vereniging namen onder leiding van hun dirigenten en instructeurs deel aan concerten en concoursen en verbeterden al gauw hun muzikale niveau. In 1974 werd zelfs een LP opgenomen, zie LP 1974. Eind jaren tachtig kwamen zowel drumband als fanfareorkest uit in de hoogste afdeling van de KNF (nu: KNFM).
Helaas kwamen begin jaren negentig de zeven magere jaren en liep het ledenaantal sterk terug. Onder meer door het vertrek van enkele goede muzikanten daalde het muzikale niveau.
Goed nieuws is dat we dankzij een goede muzikale leiding weer opgeklommen zijn en nog steeds muzikaal sterk staan.
Dit bleek ook uit de promoties op de concoursen van 2004 en 2010.
Op dit moment zijn we weer bezig om ons orkest te versterken, mede dankzij ledenaanwas plus een enthousiaste muzikale leiding.

Activiteiten

Het fanfareorkest presenteert zich meerdere malen per jaar aan het publiek.
Zij doen dit door het geven van concerten in concertzalen, maar ook door het spelen van marsmuziek op straat.
Hoogtepunten zijn elk jaar:

  • 30 april Koninginnedag
  • 4 mei dodenherdenking
  • Donateursconcert
  • Volkskerstzang

Contact:

Secretariaat@fanfareorkestwilhelminaeindhoven.nl
postadres: Jericholaan 79, 5625 TG Eindhoven
Telefoonnummer 06 106 36 848
Kamer van Koophandel 40235217