Secretaris BEM

Philips Harmonie

Philips en haar Harmonie
Op 8 juni 1911 namen enkele Philipsmedewerkers het initiatief tot het oprichten van een eigen bedrijfsorkest, samengesteld uit enthousiaste amateurmuzikanten. Weinigen van hen zullen toen bevroed hebben dat dit orkest zou uitgroeien tot het muzikale visitekaartje van een wereldconcern. Toch is daarmee geen woord teveel gezegd. De Philips’ Harmonie is in de loop der jaren immers geworden tot één van de meest vooraanstaande amateurmuziekgezelschappen van Europa. Bij talloze gelegenheden in binnen- en buitenland heeft het orkest een belangrijke ambassadeursfunctie voor Philips vervuld. De Harmonie is als het ware met het concern meegegroeid. Dat was mogelijk omdat het concern de Harmonie alle ruimte voor groei gaf. De Philips’ Harmonie heeft duidelijk haar roots in Eindhoven. Niet alleen werd het orkest opgericht in een café aan de Markt in Eindhoven, ook een groot deel van de muzikale activiteiten heeft zich in Eindhoven afgespeeld. In het begin lag de nadruk vooral op het muzikaal ondersteunen van activiteiten van de Philips’ Gloeilampenfabrieken en serenades voor de familie Philips. Er werd gespeeld op menig personeelsfeest en bij de opening van weer een nieuwe fabriek. Na de Tweede Wereldoorlog groeide Philips explosief waardoor de Harmonie ook een meer internationale rol kreeg. Er werden regelmatig reizen naar o.a. Oostenrijk en Zwitserland gemaakt. In de loop van de decennia groeide het orkest met Philips mee; de leden verzorgden in de vijftiger jaren tot wel 50 (!) optredens per jaar. Ook de succesvolle zusterclub ‘Philips Sport Vereniging’ werd vaak en graag terzijde gestaan. Een leuk detail is dat het huidige PSV clublied oorspronkelijk is geschreven voor de familie Philips in 1937 door een van de eerste dirigenten van het orkest, Cees van der Weijden. Later werd deze ‘Philips mars’ van een nieuwe tekst voorzien: het bekende ‘Voor Rood-Wit Gezongen’. In aanvang waren alle muzikanten werkzaam binnen het Philips concern. Door verkoop, sluiting en verplaatsing van bedrijfsactiviteiten en het feit dat het hoge muzikale niveau het vrijwel onmogelijk maakt om een voltallig bezet harmonieorkest te rekruteren uit lokale Philipsmedewerkers, is dit percentage gestaag afgenomen.

Repertoire
In de loop van de decennia heeft het orkest een zeer veelzijdig repertoire opgebouwd, van klassiek tot populair. Waar in het verleden vooral de nadruk lag op serenades en kleine concerten, ligt sinds de jaren ‘80 de nadruk op het geven van concerten het gehele jaar door in de vorm van projecten. Vanaf de jaren ‘70 verzorgde het orkest op eigen initiatief complete, avondvullende programma’s voor muziekliefhebbers, aanvankelijk in het bekende Philips Ontspannings Centrum en de Jubileumhal, en daarna in het Muziekcentrum Frits Philips. Deze concerten waren doorgaans opgebouwd uit een klassiek en een populair gedeelte waarvoor vele nieuwe composities of arrangementen werden geschreven. Hiermee vervulde het orkest een ambassadeursfunctie voor ‘lichte muziek’ in de Nederlandse blaasmuziek en hiermee werd de basis gelegd voor de vele publieksvriendelijke Promsconcerten die veel amateurmuziekgezelschappen tegenwoordig geven. In de loop van decennia ontstonden succesvolle kortere of langere concertreeksen zoals de Voorjaarsconcerten, die vanaf 1954 zonder onderbreking plaatsvinden, de Nieuwjaarsconcerten in het Auditorium van de Technische Universiteit Eindhoven, de kerstconcerten op Vliegbasis Eindhoven en meer recent de bevrijdings- en benefietconcerten. Hierbij dienen ook de bijzondere projecten genoemd te worden zoals de ‘Carmina Burana’ (1995), waarbij het orkest in aanwezigheid van de weduwe Orff de wereldpremière verzorgde van het geautoriseerde arrangement voor blaasorkest, en de concertante ‘West-Side Story in Concert’ (2011) in samenwerking met regie en solisten van opleiding Muziektheater van de Fontys Hogeschool Tilburg. Een andere succesvolle vorm vond het orkest als showorkest tijdens de benefiet gala- avonden ‘Sharing Success’ ten behoeve van het Lilianefonds. Tijdens de vele concerten zijn tal van professionele en opkomende solisten uit binnen- en buitenland begeleid. Om er maar eens enkele te noemen: Donna Summer, Marco Bakker, Ernst Daniël Smid, Henk Poort, Astrid Crone, Gé Reinders, Gerard van Maasakkers, The Young Dutch Andrew Sisters, Willeke Alberti, Anita Meijer, Lee Towers, Chaira Borderslee, Jorge Castro en vele, vele anderen.

Dirigenten
Onder leiding van internationaal bekende dirigenten (o.a. Freek Schorer, Jean-Pierre Laro, Pierre Kuijpers, Hardy Mertens en de huidige chef-dirigent Matty Cilissen) werden vele nationale en internationale successen behaald waaronder de Europese Kampioenstitel ‘Lichte Muziek’ in het Zwitserse St. Gallen in 1993 en 1995, een concertreis in China in 2002 (met via de Chinese staatstelevisie live uitgezonden concert in Beijing). De muzikale kwaliteit van het orkest werd daarnaast vastgelegd op talloze LP’s en CD’s, en sinds kort op Internet. De Philips Harmonie had niet kunnen komen waar zij nu is zonder de toewijding van topdirigenten. Het volgende overzicht laat zien welke namen zich tot nu toe aan het orkest verbonden hebben:

1e dirigenten:
1911-1913: Jos Rijken
1913-1950: Cees van der Weijden
1950-1975: Freek Schorer
1975-1977: Jean-Pierre Laro
1977-2008: Pierre Kuijpers
2008-heden: Matty Cilissen
2e dirigenten:
1950-1973: Jan Flipse
1954-1958: Jan van der Peet
1973- ?: Piet Swinkels
1989-1998: Hardy Mertens
Ook heeft het orkest onder leiding gestaan van vele gastdirigenten, waaronder Koos Mark, Johan de Meij en Ger Buitenhuis.

Toekomst
Als vereniging heeft de Philips Harmonie inmiddels de eerbiedige leeftijd van 106 jaar bereikt. Het enthousiasme en de muzikale virtuositeit van de muzikanten doen echter anders vermoeden: het orkest is springlevend en heeft een grote club Vrienden. Talentvolle jongeren worden nadrukkelijk uitgenodigd zich te melden als kandidaatlid, omdat zij jeugdig enthousiasme meebrengen en vernieuwende ideeën. Het brengen van een kwalitatief hoogstaand, divers, vernieuwend en verrassend programma voor een groot publiek was en blijft de missie van de Philips’ Harmonie.

Logo
Het nieuwe logo is een afspiegeling van de voortdurende transpositie die het orkest voor zichzelf gewenst acht. Het straalt onze visie uit: kwaliteit, professionaliteit, verfrissendheid, dynamiek, vernieuwing en veelzijdigheid. Het logo stelt de opbouw van het orkest voor met kleurrijke groepen muzikanten, die gezamenlijk voor een gebalanceerde klankkleur zorgen. De mix van kleuren weerspiegelt niet alleen onze hechte relatie met Philips maar ook de culturele en muzikale diversiteit van onze leden en in onze programmering. Het logo, geplaatst onder een hoek en in perspectief, straalt ook beweging uit waarbij de bogen geluidsgolven vormen met korte onderbrekingen als ritmiek.

Philips Harmonie

Voorzitter: Peter van den Berg

Secretaris: info@philipsharmonie.nl

Contactgegevens:

Stichting Philips Harmonie
Boccherinilaan 6
5653 HE Eindhoven
M: +31 (0) 6 13 23 66 55
info@philipsharmonie.nl

Repetitietijden: Het orkest repeteert op maandagavond van 19.30 tot 22.30 uur in het Gemeenschapshuis Genderdal op de Boccherinilaan 6 in Eindhoven.

Website: www.philipsharmonie.nl

Facebook: philipsharmonieorkest