Secretaris BEM

Brabantse Bond van Muziekverenigingen

Alle BEM leden zij aangesloten bij de Brabantse bond van Muziekverenigingen

We bevorderen muziekbeoefening

Brabant bruist van muziek en dans. Verspreid over Brabant zijn 355 verenigingen actief op gebied van blaasmuziek, slagwerk en majorette/twirl. Binnen die verenigingen beleven 18.500 Brabanders wekelijks veel plezier aan de repetities en majorette/twirl trainingen. Ieder op zijn/haar eigen niveau, allemaal met dezelfde passie.

Het is belangrijk dat muziekverenigingen worden gesteund bij hun activiteiten. Deze rol neemt de Brabantse Bond van Muziekverenigingen (BBM) van harte op zich. Als provinciale koepel willen wij de muziekbeoefening door amateurs bevorderen, in de ruimste zin van het woord. Daarom is onze missie: Muziek maken verbindt en is toegankelijk voor iedereen. Daar gaan wij voor!

Bekijk hier de presentatie van onze Missie Visie Strategie

We behartigen belangen

De BBM behartigt de belangen van al onze verenigingen op provinciaal en landelijk niveau. Op provinciaal gebied is de BBM gesprekspartner als het gaat om amateurmuziek. Wij gaan – namens alle aangesloten verenigingen – de dialoog aan met instanties, organisaties en personen. Dit doen wij om de toekomst voor de muziekbeoefening in Brabant te bevorderen. De Brabantse belangen worden op landelijk niveau door de BBM-bestuurders behartigd in het bestuur en in diverse commissies van de KNMO,  het landelijke samenwerkingsverband waarbij alle provinciale bonden zijn aangesloten.

We adviseren, faciliteren en ondersteunen

Naast een rol als belangenorganisatie heeft de BBM een adviserende, faciliterende en ondersteunende taak voor de aangesloten verenigingen. Wij willen een betrokken koepel zijn, waar de leden met vragen en problemen over belangrijke thema’s als educatie, ledenwerving, kwaliteit, organisatie en financiën terecht kunnen.

Wij zijn vrijwilligers

Bij het uitvoeren van haar taken wordt het vrijwillige bestuur van de BBM ondersteund door een groot team van vrijwilligers. Enthousiaste mensen uit de sector die hun kennis op specifieke deelgebieden meenemen naar commissies en projectteams. Wij zijn kei trots op deze vrijwilligers! Daarnaast betrekken we professionals uit het werkveld bij het ontwikkelen en uitvoeren van projecten.